NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pasivní meziknihovní výpůjční služba
pasivní MVS
Základní komplex organizačních a technických činností prováděných knihovnou, která zapůjčuje jiné knihovně knihovní jednotku, popř. její kopii. Tyto služby mohou být poskytovány v rámci jednoho státu i v mezinárodním měřítku.
[KNIHOVNÍ ŘÁD-2003]
[VÝROČNÍ ZPRÁVA-2008]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 37 / 000013720.htm ]