NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
lekotéka
hračkotéka (nespr., zř.)
Knihovna nebo oddělení knihovny, které půjčuje hračky jak prezenční, tak i absenční formou. Někdy je lekotéka spojena se vzdělávacím a informačním centrem pro děti se speciálními vadami (potřebami) a pro jejich rodiče. Fond je zpravidla rozdělen do kategorií podle věku dítěte a podle typu hračky nebo hry na hračky rozvíjející představivost, modely, hudební nástroje, stavebnice, hračky pro rozvoj tělesné zdatnosti, hračky pro nemluvňata, hry a puzzle, panenky atd. Orientaci ve fondu usnadňují obrázkové katalogy, které jsou doplněny popisem hraček a většinou jsou vystaveny i na internetu. Lekotéky spolupracují s lékařskými a rehabilitačními pracovišti a často jsou jejich součástmi.
[HRDÁ-2004]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 38 / 000013819.htm ]