NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
recenzovaný časopis
Odborná periodická publikace, která prošla před vydáním recenzním řízením, to znamená, že po přijetí do redakce recenzenti nezávisle na sobě vypracovali k jednotlivým článkům odborné posudky, na jejichž základě autoři upravili své články do konečné zveřejněné podoby.
[REITZ-2004:529-530]
[POSTUP-2008:7]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 38 / 000013826.htm ]