NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
citační manažer
citační software, bibliografický manažer, bibliografický software, referenční manažer, referenční software, manažer citací, software pro správu citací
Program nebo systém umožňující ukládat a spravovat citace a případně odkazované dokumenty, importované z bibliografických databází nebo vytvořené uživateli. Správa citací zahrnuje především úpravu údajů citace, organizování do adresářových struktur či označování různými štítky dle potřeb uživatele nebo převod do různých citačních stylů a jejich export.
[HARRODS-2005:587]
[ODLIS]
[ŠIMRAL-2004]
[BOLDIŠ-2005]
[BIBLIOGRAFICKÉ MANAŽERY-2013]
[POSKIEROVÁ-2009b]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 38 / 000013827.htm ]