NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rubrikátor (seznam)
Seznam obsahující přehled rubrik jako elementů klasifikačního systému. Označení bylo používáno též pro nový typ systematického selekčního jazyka, který byl v zemích bývalého sovětského bloku zaváděn pro věcné pořádání informací v souvislosti se souborem selekčních jazyků Mezinárodního systému vědeckých a technických informací (MSVTI), zejména v pojetí univerzálního rubrikátoru systému i odvětvových rubrikátorů.
[TERMINOLOGIČESKIJ-1975:378]
[KOVÁŘ-1984:113-117]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 38 / 000013845.htm ]