NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
automatická extrakce
Typ automatické indexace, jehož účelem je extrahovat z plného textu dokumentu, jenž je v přirozeném jazyce, takové termíny, které vyjadřují jeho obsah. Postup při extrakci termínů se skládá z několika procedur, např. z lexikální analýzy nebo lematizace.
[SCHWARZ-2003]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 38 / 000013886.htm ]