NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
impaktovaný časopis
Odborný časopis, jehož články procházejí před publikováním náročným recenzním řízením, a proto je uznáván odbornou veřejností, o čemž svědčí jeho vysoký impakt faktor, který je mu přiznáván v hodnocení časopisů. To znamená, že na něj, resp. na jeho články odkazují často autoři článků v mnoha jiných uznávaných časopisech.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:173]
[DOBEŠ-2009]
[IMPAKTČAS-2009]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 39 / 000013935.htm ]