NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
software s otevřeným zdrojovým kódem
otevřený software, open source software (ciz.), open source (ciz.), free software (ciz.), svobodný software (nevh.)
Software, který má dostupný zdrojový kód a jehož licenční ujednání poskytuje uživateli právo využívat program pro libovolné účely, právo studovat funkci programu a měnit ji dle svého uvážení, právo dále šířit kopie původního programu nebo pozměněné verze programu. "Open source software" a "svobodný software" ("free software") lze v podstatě považovat za synonyma, avšak existuje mezi nimi nepatrný, spíše ideologický rozdíl. Dvojí pojmenování je dáno vznikem dvou nezávislých iniciativ (Free Software Foundation a Open Source Initiative), které mají odlišný přístup k tomuto softwaru především z hlediska licencování.
[GNU-SOFTWARE-2010]
[ODLIS]
[ŠTĚDROŇ-2009:16-17]
[OPEN SOURCE INITIATIVE-2010]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 39 / 000013968.htm ]