NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
seriálová úroveň zpracování
seriálová bibliografická úroveň
Bibliografická úroveň, při níž je předmětem bibliografického záznamu jakýkoli pokračující zdroj (seriál, integrační zdroj) jako celek.
[UNIMARC MANUÁL-1996:Návěští-3]
[UNIMARC MANUAL-1994:1-1]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 41 / 000014196.htm ]