NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
organizační údaje
Dle studie IFLA-FRBR souhrnné označení pro jmenné selekční údaje (autorské a názvové) a pro věcné selekční údaje (systematické a předmětové).
[FRBR-2002:93]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 42 / 000014279.htm ]