NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
digitální repozitář
úložiště, repozitář (nevh.)
Informační systém určený k digitální archivaci, tj. zajišťující uložení, ochranu, integritu, autenticitu a zpřístupnění digitálních dokumentů v dlouhodobém horizontu.
[GLADNEY-2007:276]
[RLG/OCLC-2002:3]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 42 / 000014292.htm ]