NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
patriotikum (2)
V širokém slova smyslu dokument, na nějž se vztahuje alespoň jeden z následujících příznaků: a) Byl vydán na území příslušné země, regionu (resp. sídlo jednoho z jeho spolunakladatelů je na daném území) – zpravidla označován jako „územní patriotikum“. b) Jazyk dokumentu je jazyk (nebo jazyky, resp. varianty dalších jazyků) typický pro společenskou komunikaci na daném území – zpravidla označován jako „jazykové patriotikum“. c) Autor podstatnou část svého tvůrčího života působil v dané zemi – zpravidla označován jako „autorské patriotikum“. d) Podstatná část obsahu publikace se týká kultury v širokém smyslu slova dané země či jejího přírodního prostředí – zpravidla označován jako „obsahové patriotikum“. Jednotlivé druhy patriotik se označují prostřednictvím latinského adjektivního substantiva (např. „bohemikum“). Patriotika v tomto pojetí se podle místa vydání rovněž dělí na domácí a zahraniční (např. „zahraniční polonikum“).
[Matušík, Zdeněk - úst. inf.]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 43 / 000014399.htm ]