NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
notace (2)
notový záznam, notový zápis, hudební zápis, notopis (zř.)
Soubor dobově platných prostředků sloužících k písemnému záznamu hudebních projevů, způsob zápisu hudby prostřednictvím daného notového písma. Představuje hudebně specifikovanou analogii písma.
[SLOVNÍK-1997:620]
[SAUPPE-2003:410]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 44 / 000014401.htm ]