NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Knihovna 2.0
Model knihovních služeb, který podporuje neustálé, cílevědomé změny. Knihovna se snaží odpovídat měnícím se potřebám uživatelů, a proto na ně flexibilně reaguje tím, že umožňuje svým uživatelům účast při zavádění nových - zejména elektronických - služeb, např. prostřednictvím blogů, aby si tak udržela současné uživatele a zároveň aby působila na potenciální uživatele. Užívá přitom technologie Webu 2.0.
[MARVANOVÁ-2007:169-170]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 45 / 000014527.htm ]