NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
elektronická hudba
digitální hudba
Hudba vytvořená pomocí počítače a elektronických zařízení.
[SLOVNÍK VÝPOČETNÍ TECHNIKY-1993:135]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 45 / 000014544.htm ]