NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
počítačová kriminalita
počítačový zločin, počítačový podvod
Ilegální činnosti vykonané prostřednictvím počítače nebo jinak se k počítači vztahující, kdy neoprávněná osoba záměrně za účelem zábavy nebo výdělečné činnosti mění data, ovlivňuje zpracování dat či interpretace výsledků zpracování dat a související operace, např. prostřednictvím šíření viru po internetu.
[REITZ-2004:198-199]
[SLOVNÍK VÝPOČETNÍ TECHNIKY-1993:82]
[HÖNIGOVÁ,MATYÁŠ-1996:15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 45 / 000014545.htm ]