NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
blog
weblog
Webová stránka, která umožňuje registrovaným uživatelům publikovat své názory, myšlenky, poznatky, zkušenosti a webové odkazy k určitým tématům často v podobě krátkých vstupů, jež jsou nejčastěji uspořádány chronologicky od těch nejnovějších po nejstarší. Autor příspěvků, tzv. blogger, nepotřebuje k publikování znalost HTML ani jiných formátovacích jazyků, blog může editovat kdykoli a kdekoli, když má přístup k internetu, je zodpovědný za vzhled i obsah blogu, který musí respektovat zákony platné v zemi, kde byl blog vytvořen. Blogger nemusí svůj blog nikomu zpřístupnit nebo jej může zpřístupnit pouze určité skupině lidí či široké veřejnosti, přičemž ostatní mohou reagovat na jeho příspěvky. Pro knihovny blog znamená jeden ze způsobů komunikace se čtenáři, poněvadž prostřednictvím blogu mohou informovat o nových titulech, chystaných akcích apod. a čtenáři jim mohou psát své připomínky.
[KHOSROWPOUR-2007:56]
[REITZ-2004:768]
[RYLICH-2008-11:357-359]
[JELÍNKOVÁ-2006]
[BLOGY-2004]
[JYXO-2009]
[KODEX BLOGERA-2009]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 45 / 000014546.htm ]