NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
wiki
1. Vzájemně propojené webové stránky, které jsou přístupné uživatelům přes webový prohlížeč a jejichž aktuální obsah mohou uživatelé doplňovat a obměňovat prostřednictvím tohoto prohlížeče. Kdokoli může vložit nový záznam a kdokoli jiný jej může měnit. 2. Software umožňující tvorbu webových stránek typu wiki.
[KLOBAS-2006:3]
[KHOSROWPOUR-2007:749-750]
[HARRODS-2005:739]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 45 / 000014547.htm ]