NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
recenzní řízení
posuzovací řízení
Proces, kdy odborníci kriticky hodnotí vědeckou práci před jejím vydáním, posuzují, zda odpovídá standardům, a posléze autor/autoři na základě připomínek posuzovatelů (recenzentů) upraví svou práci do konečné podoby, která se zveřejní.
[REITZ-2004:529]
[HARRODS-2005:532]
[POSTUP-2008:7]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 45 / 000014550.htm ]