NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
recenzent
Osoba, která provádí kritické hodnocení vědecké práce před jejím vydáním (hodnotí originalitu, kvalitu výzkumu, srozumitelnost podání apod.) a dodává svůj odborný posudek, jenž vypracovává nezávisle na ostatních posuzovatelích, autorovi vědecké práce. Recenzenti mají podobnou odbornou kvalifikaci jako autor práce. Vedle toho recenzent v Česku musí splňovat další podmínky dané Radou pro výzkum a vývoj ČR: recenzentem nesmí být pracovník redakce nebo zaměstnanec vydavatele, v případě většího počtu hodnotitelů nesmí být jednotliví recenzenti pracovníky stejného pracoviště a žádný z recenzentů nesmí být pracovníkem stejného pracoviště jako autor vědecké práce.
[REITZ-2004:529-530,600]
[HARRODS-2005:532,586]
[POSTUP-2008:7]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 45 / 000014551.htm ]