NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
svépomocná kniha
svépomocná literatura
Kniha, která pomáhá čtenáři řešit bezplatně jeho osobní psychické problémy. Je vzdělávacím doplňkem psychoterapie (kognitivní terapie), nikoli její náhražkou, poučuje čtenáře o emočních poruchách, které prožívá, a metodách k jejich překonání, např. jak překonat depresi, úzkost, nízké sebevědomí.
[REITZ-2004:645]
[NEENAN,DRYDEN-2008:62]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 45 / 000014553.htm ]