NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bodová kniha
Publikace tištěná Braillovým bodovým písmem za účelem manuálního využití osobami se zrakovým postižením.
[KTN-2009]
[STODOLA-2007]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 45 / 000014594.htm ]