NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sdílení záložek
společenské sdílení záložek, sociální záložkování, social bookmarking (ciz.)
Forma aplikace folksonomií, kdy se organizují a kategorizují internetové zdroje za účelem rychlejšího vyhledávání. Jde především o vzájemné sdílení zajímavých internetových odkazů (např. článků, videí) mezi více uživateli, k čemuž slouží specializované servery, kam uživatel vkládá určitý odkaz, který je pak přístupný ostatním.
[VAISHAR-2008]
[PALEČEK-2007]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 46 / 000014606.htm ]