NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
RSS
Really Simple Syndication, RDF Site Summary, Rich Site Summary
Formát pro publikování seznamu odkazů na aktualizované WWW stránky za účelem rychlého informování uživatele o novinkách a změnách. Uživateli se zobrazují nově publikované údaje z WWW stránek, které si dříve zaregistroval, ve speciálním programu – RSS čtečce, aniž by musel tyto stránky navštěvovat. Aktualizované informace jsou zveřejňovány na zvláštní adrese ve formě RSS kanálu. RSS je uloženo na serveru a podmínkou k jeho využívání je připojení k internetu, zapnutá RSS čtečka, není však nutná registrace osobních údajů uživatele.
[PALEČEK-2007]
[RSS-2009]
[RSS? RSS!-2009]
[DRAPER-2007]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 46 / 000014607.htm ]