NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hybridní kniha
Multimediální dokument kombinující text v digitální podobě, který lze zobrazit na monitoru počítače, se zvukovou nahrávkou tohoto textu. Dokument je určen osobám se zrakovým postižením, je uložen na CD a doplněn navigačním aparátem. Výstup může být obrazový, hlasový (text je čten přirozeným hlasem), nebo hmatový pomocí braillského řádku (tj. hmatového displeje).
[STODOLA-2007]
[NĚMCOVÁ-2006]
[KRÁLOVÁ-2008]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 46 / 000014608.htm ]