NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autoplagiátorství
sebeplagiátorství, selfplagiátorství
Publikování, resp. kopírování vlastních dřívějších uměleckých nebo vědeckých prací bez uvedení jejich citací včetně autorství.
[BRANDEJSOVÁ-2009:3-7]
[VESELÁ-2008]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 46 / 000014610.htm ]