NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
automatické přiřazování
Typ automatické indexace, který spočívá v určování indexačních termínů ze strukturovaného řízeného slovníku (ve formě tezauru) nebo znalostní báze na základě jejich komparace s pojmy vybranými z plného textu dokumentu (při extrakci termínů z textu mohou být aplikovány metody automatické extrakce).
[SCHWARZ-2003]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 46 / 000014615.htm ]