NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
redakce
redigování (1)
1. Zpracování, úprava textu redaktorem do podoby, která se bude publikovat. 2. Jedna z různých podob téhož textu. 3. Vedení obsahové stránky novin a jiných periodik, knih, sdělovacích prostředků apod. 4. Kolektiv redaktorů. 5. Místnost, budova apod., kde redaktoři pracují.
[REITZ-2004:599]
[HARRODS-2005:585]
[AKADEMICKÝ SLOVNÍK II.-1995:650]
[KLIMEŠ-1994:639]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 46 / 000014616.htm ]