NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mrtvý knihovní fond
Nevyužívaná nebo velmi málo využívaná část knihovního fondu. Záleží na typu knihovny a na momentálních požadavcích čtenářů.
[_]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 46 / 000014618.htm ]