NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů
digitální archivace
Systematická opatření pro zajištění uchování, ochrany, integrity, autenticity a dostupnosti digitálních dokumentů v dlouhodobém horizontu.
[BEAGRIE-2008]
[CORNELL UNIVERSITY-2009]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 46 / 000014623.htm ]