NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
konsorcium knihoven
knihovnické konsorcium
Neformální sdružení dvou nebo více knihoven vzniklé za účelem dosáhnout společně dohodnutého cíle (např. zlepšit podmínky zpřístupnění elektronických informačních zdrojů). Může působit v rámci určitého typu knihoven (např. vědeckých, univerzitních či lékařských knihoven) nebo lokálně, v rámci regionu, jednoho státu či více států. Podle způsobu řízení lze rozlišit konsorcia centralizovaná a decentralizovaná, z právního hlediska konsorcia "de jure" (s právní subjektivitou) a konsorcia "de facto" (bez právní subjektivity), podle vzniku konsorcia vycházející z existující sítě knihoven a konsorcia vytvořená speciálně pro účely rozvoje určitého projektu. Jednotlivá konsorcia se liší organizací a složením podle typu členských knihoven, ve způsobu financování apod.
[GIORDANO-2002:41-52]
[ŽIŽKOVÁ-2005A]
[ŽIŽKOVÁ-2005B]
[NOVÁ-2008]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 46 / 000014626.htm ]