NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ineditní literatura
inedita (pl.)
Texty vydávané neoficiálním, ilegálním způsobem, poněvadž jejich legální vydávání nebylo možné z důvodů politických, ideových či personálních (vzhledem k osobě autora, překladatele) aj. Jedná se o texty vydávané v zahraničí (exilovou literaturu) nebo v tuzemsku, pak v malém nákladu a minimálními technickými prostředky (samizdat). V zahraničí je pojem "inedita" (inédite, inedited) chápán v prostém smyslu "nevydaný", "dosud neuvedený na veřejnost", tudíž bez konotace "zakázaný".
[HANDLEXIKON ZUR LITERATURWISSENSCHAFT-1974:127-132]
[PETRUŽELKOVÁ-2009:10]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 46 / 000014632.htm ]