NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
neoficiální literatura
Texty šířené neoficiálním, z velké části ilegálním způsobem, a to v opozici vůči oficiální stranické a státní nakladatelské a informační politice. Podstatnou část tvoří ilegálně vydávaná inedita, která zahrnují exilovou i samizdatovou literaturu.
[PETRUŽELKOVÁ-2009:10]
[HANDLEXIKON ZUR LITERATURWISSENSCHAFT-1974:127-132]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 46 / 000014634.htm ]