NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
offline katalog
Elektronický katalog uložený např. na optickém disku v počítači, nespojeném s řídicím systémem. Pracuje v reálném čase buď v dialogovém režimu (interaktivní katalog) nebo bez možnosti dialogu s databází, tj. bez možnosti přijímat a předávat data (naskenovaný katalog).
[VODIČKOVÁ-2008:103-111]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 46 / 000014636.htm ]