NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
intarzie knižní desky
intarsie knižní desky, intarzie, intarsie
Ozdobné vykládání povrchu dřevěné knižní desky dřevem odlišné barvy a textury, avšak o stejné tloušťce (tj. čistá intarzie), někdy rovněž jiným materiálem - slonovinou, kovem, perletí, želvovinou aj. (tj. kombinovaná intarzie).
[KUBIČKA-2004:99]
[AKADEMICKÝ SLOVNÍK I.-1995:337]
[KLIMEŠ-1994:314]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 46 / 000014638.htm ]