NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vyřazená knihovní jednotka
Knihovní dokument určený k vynětí z knihovního fondu (např. z důvodů poškození nosiče, z obsahových aj. důvodů).
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 46 / 000014641.htm ]