NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
odepsaná knihovní jednotka
Knihovní jednotka, u níž byly provedeny všechny administrativní úkony předepsané pro její vynětí z knihovního fondu knihovny; v širším smyslu - knihovní jednotka, u níž byly provedeny všechny úkony předepsané pro její vynětí z knihovního fondu knihovny, jakož i další úkony potřebné pro odpovídající aktualizaci informačního aparátu knihovny. (Nemusí jít jen o "vyřazené", ale mj. zejména o ztracené, resp. nemusí jít o dokument celý, ale jen jeho část; nemusí jít jen o vyznačení odpisu, ale nově též o zrušení hypertextových odkazů atp.)
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 46 / 000014642.htm ]