NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tag (WWW)
1. Značka v jazyce HTML sloužící k definování vlastností a vzhledu WWW stránek. Může být párová i nepárová a zapisuje se pomocí ostrých závorek. (Např. tag <b> </b> vymezuje tučné písmo.) 2. Popisek, kterým uživatelé označují podle svého uvážení obsah WWW stránek (např. fotografie) za účelem jejich utřídění (folksonomie) a rychlejšího vyhledání označených objektů v budoucnu. (Úzce souvisí s Webem 2.0.)
[JANOVSKÝ-2009]
[FOLKSONOMIE-2009]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 46 / 000014653.htm ]