NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
osiřelé dílo
sirotčí dílo (zř.)
Autorské dílo, jehož doba ochrany autorských práv dosud neuplynula, ale jehož autor nebo jiný nositel autorských práv není znám (protože např. autor nedal zaregistrovat svou práci nebo prodal autorská práva někomu jinému a nenahlásil tuto změnu), nebo je znám, ale nelze jej nalézt (neví se místo jeho současného pobytu), proto nelze získat od něj svolení k užití jeho díla v případech, kdy je tento souhlas nutný. V případě úmrtí nositele autorských práv nejsou známi ani jeho dědicové nebo je nelze najít, a tak není možné získat od nich souhlas. Skutečnost, že ještě neuplynula doba ochrany autorských, popř. souvisejících práv, lze dovodit např. na základě znalosti data úmrtí či narození autora, popř. data zveřejnění díla nebo stáří díla apod.
[FALADOVA-2008:136-139]
[FALADOVA-2010]
[MATUŠÍK-2010]
[EVROPSKÁ DIG-KNIHOVNA-2007]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 46 / 000014658.htm ]