NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
poškozený dokument
Dokument poškozený opotřebením nebo jednorázovým ničivým vlivem v důsledku nehody či zlovolného aktu apod.
[HANDLEXIKON ZUR LITERATURWISSENSCHAFT-1974:127-132]
[ZACH-1995:6]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 46 / 000014659.htm ]