NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dílo nedostupné na trhu
Autorské dílo, jehož doba ochrany autorských práv dosud neuplynula a které na základě rozhodnutí autora či jiného nositele práv (např. nakladatele) není komerčně dostupné bez ohledu na to, zda v knihovnách a mezi veřejností existují hmotné rozmnoženiny tohoto díla.
[MATUŠÍK-2010]
[FALADOVA-2008:136-139]
[ZELENÁ KNIHA-2008]
[EVROPSKÁ DIG-KNIHOVNA-2007]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 49 / 000014966.htm ]