NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hagioterapie
léčba skrze rozbor náboženského textu
Typ biblioterapie, resp. forma existenciální psychoterapie, založená na četbě a rozboru náboženských textů a působící na duchovní struktury čtenáře (hodnotové, morální apod.). Využití této terapie nezávisí na náboženském vyznání pacienta.
[VALIŠOVÁ-VALTROVÁ-RACLAVSKÁ-2009:256]
[REMEŠ-2004]
[HAGIOTERAPIE-2005]
[HAGIOTERAPIE-2007]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 49 / 000014969.htm ]