NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
Bible moralisée
Bible historiée (ciz.), Bible allégorisée (ciz.), Emblèmes bibliques (ciz.)
Typ ilustrované bible, která sestává z krátkých biblických pasáží a k nim se vztahujících moralizujících komentářů, doprovázených rozsáhlým cyklem ilustrací, převážně ve tvaru medailonů. Ilustrace představovaly páry typologických obrazů (biblický výjev a moralizující představa tohoto výjevu) uspořádaných většinou ve dvou sloupcích.
[NEJKRÁSNĚJŠÍ BIBLE STŘEDOVĚKU-2009:314]
[CATALOGUE OF ILLUMINATED MANUSCRIPTS-2010]
[READING MEDIEVAL IMAGES-2004]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 49 / 000014970.htm ]