NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
pandekt
Kompletní jednosvazková bible většího formátu obsahující všechny knihy Starého a Nového zákona.
[NEJKRÁSNĚJŠÍ BIBLE STŘEDOVĚKU-2009:316]
[JAKOBI-MIRWALD-1997:132]
[JANZIN-GÜNTNER-2007:59]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 49 / 000014973.htm ]