NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
copylefted software
copyleftovaný software
Software s otevřeným zdrojovým kódem dostupný pod licencí s copyleft doložkou, tzn. že jej lze volně užívat, upravovat, kopírovat, rozšiřovat a zpřístupňovat, ale jeho licenční podmínky určující nakládání s ním je nutné zachovat také u odvozených programů.
[ŠTĚDROŇ-2009:19-20]
[GNU-SOFTWARE-2010]
[COPYLEFT ATTITUDE-2005]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 49 / 000014976.htm ]