NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
commons
Dílo, které je volně dostupné veřejnosti k užití. Jedná se buď o dílo, u něhož uplynula doba trvání autorských práv, nebo o dílo, jehož držitel autorských práv jej poskytl veřejnosti k užívání (tzv. voluntary commons).
[GRUBER-2010]
[ON THE COMMONS-2003]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 49 / 000014977.htm ]