NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
voluntary commons
dílo dobrovolně poskytnuté nositelem autorských práv
Dílo, které je chráněno autorským právem, ale které držitel autorských práv prostřednictvím veřejné licence dobrovolně a bezúplatně poskytl široké veřejnosti k užívání za podmínky dodržování licenčních podmínek.
[GRUBER-2010]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 49 / 000014978.htm ]