NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
veřejná licence
Licence poskytovaná bezúplatně neurčitému počtu osob, která opravňuje nabyvatele dílo dále šířit a která se uzavírá na základě jednostranného právního úkonu (konkludentně) s tím, že se nabyvatel při nakládání s dílem řídí dle licenčních podmínek. Veřejné licence jsou poskytovány na celou dobu ochrany díla (tj. dobu trvání majetkových práv, jsou tedy neodvolatelné) a jsou využívány zejména v prostředí internetové sítě.
[JANSA-2008:19-95]
[GRUBER-2009a]
[GRUBER-2009b]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 49 / 000014979.htm ]