NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
veřejná doména
public domain, veřejné vlastnictví
Oblast informací volně dostupných veřejnosti k využití bez omezení. Největší část představují volná díla a commons.
[COMMUNIA-2010]
[PUBLIC DOMAIN MANIFESTO-2009]
[GRUBER-2010]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 49 / 000014990.htm ]