NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
úroveň úplnosti (bibliografického záznamu)
Údaj v návěští strojem čitelného záznamu, vyjadřující stupeň jeho úplnosti. Ve formátu MARC se označuje jednomístným alfanumerickým kódem. Nejčastěji se užívá úplná, základní a minimální úroveň.
[MARC 21 BIBLIOGRAFICKÝ FORMÁT-2003:Návěští 8]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 50 / 000015000.htm ]